Jak to u nás funguje

 

V roce 2017 jsme otevřeli nový masozávod v Kuřimi. Nahlédněte
do procesu, během kterého naše uzeniny a masné výrobky vznikají.

 
 

Milníky

 • 1994

  Založení společnosti Jaromír Steinhauser, s.r.o.
 • 1999

  Založení sekce dovozového zboží z Řecka

   

   

 • 2004

  Rekonstrukce výrobních prostor v Brně

   

   

 • 2006-2007

  Výstavba logistického centra ve Veverské Bítýšce,
  Rozšíření na slovenský a rakouský trh

   

 • 2011-2012

  Sjednocení řeznictví Steinex pod značku Moravské maso,
  Změna právní formy na akciovou společnost pod názvem STEINEX a.s.
 • 2013-2014

  Podpora obnovitelných zdrojů energie – instalace solární elektrárny pro provoz chlazení ve Veverské Bítýšce,
  Oslava 20 let založení společnosti
 • 2015-2016

  Rozšíření na maďarský trh,
  Položení základního kamene pro výstavbu nového masozávodu v Kuřimi
 • 2017

  Otevření masozávodu v Kuřimi, splňujícího nejmodernější bezpečnostní a hygienické standardy
 • 2018-2020

  Orientace na exportní trhy, především v rámci EU s cílem dosažení podílu exportu 25 % z celkového obratu.

Informace o realizaci projektu s podporou EU

8.8.2016 Rádi Vás informujeme, že realizujeme projekt, který je spolufinancován Evropskou unií z Programu rozvoje venkova 2014–2020.
Společnost STEINEX a.s. se sídlem Mojmírovo nám 31/20, 612 00 Brno – Královo Pole, IČO: 293 75 134, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 6755 informuje, že realizuje:
výstavbu nového masozávodu v obci Kuřim za účelem vývoje inovativních výrobků v rámci projektu „Spolupráce při vývoji tence krájených šunek a uzených mas bez přídavku zahušťovadel“. Projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci Programu rozvoje venkova, Opatření 16, Podopatření 16.2, Operace 16.2.2 Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií při zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh.

 • Spolupráce při vývoji tence krájených šunek a uzených mas bez přídavku zahušťovadel

„Zlepšování výrobních procesů a bezpečnosti finálních výrobků“. Projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci Programu rozvoje venkova, Opatření 4, Podopatření 4.2, Operace 4.2.1 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů.

 • Zlepšování výrobních procesů a bezpečnosti finálních výrobků

Odkaz na stránky Komise týkající se Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova zde

Název projektu: Rozvoj podnikového vzdělávání společnosti STEINEX a.s.
Název operačního programu: Operační program Zaměstnanost
Registrační číslo projektu: CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_097/0013748
Datum zahájení projektu: 1. 2. 2020
Popis projektu: Projekt je věnován vzdělávání kmenových zaměstnanců společnosti STEINEX a.s. pro zvýšení konkurenceschopnosti společnosti a zvýšení odborné úrovně znalostí, dovedností a kompetencí vybraných pracovníků.

Informace o realizaci projektu s podporou EU

Rádi Vás informujeme, že realizujeme projekt, který je spolufinancován Evropskou unií z Programu rozvoje venkova 2014–2020.
Společnost STEINEX a.s. se sídlem Mojmírovo nám 31/20, 612 00 Brno – Královo Pole, IČO: 293 75 134, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 6755 informuje, že realizuje:
výstavbu nového masozávodu v obci Kuřim za účelem vývoje inovativních výrobků v rámci projektu „Spolupráce při vývoji tence krájených šunek a uzených mas bez přídavku zahušťovadel“. Projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci Programu rozvoje venkova, Opatření 16, Podopatření 16.2, Operace 16.2.2 Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií při zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh.

 • Spolupráce při vývoji tence krájených šunek a uzených mas bez přídavku zahušťovadel

„Zlepšování výrobních procesů a bezpečnosti finálních výrobků“. Projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci Programu rozvoje venkova, Opatření 4, Podopatření 4.2, Operace 4.2.1 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů.

 • Zlepšování výrobních procesů a bezpečnosti finálních výrobků

Odkaz na stránky Komise týkající se Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova zde

 

Název projektu: Rozvoj podnikového vzdělávání společnosti STEINEX a.s. 
Název operačního programu: Operační program Zaměstnanost 
Registrační číslo projektu: CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_097/0013748 
Datum zahájení projektu: 1. 2. 2020 
Popis projektu: Projekt je věnován vzdělávání kmenových zaměstnanců společnosti STEINEX a.s. pro zvýšení konkurenceschopnosti společnosti a zvýšení odborné úrovně znalostí, dovedností a kompetencí vybraných pracovníků.